Waarom lopen de aanmeldingen terug? Klopt de beeldvorming over de school met de werkelijkheid? 
Een imago-onderzoek is een krachtig document voor kwaliteitszorg en een stevige basis voor een goed communicatieplan. De school krijgt een compleet beeld van haar kwaliteiten en verbeterpunten en van haar imago bij alle doelgroepen binnen en buiten de school. We geven concrete aanknopingspunten, passend bij de school, om de pr te verbeteren.

Actueel

180> 235>267>324
Weer groei, nieuwe vwo kern+ klassen! 324 aanmeldingen
lees meer
180> 235>267>324
500+% GROEI VOOR VCH
Campagne> groot succes 500+% groei: 18 >125
lees meer
500+% groei voor VCH
CCK 2X IN DE PERS
Comenius Krimpen groeit 125% in 2 jaar
lees meer
CCK 2x IN DE PERS