Onderwijscommunicatie.nu verzorgt de externe communicatie rond de nieuwe beroepsgerichte programma's vmbo

 

De beroepsgerichte examenprogramma’s voor het vmbo werden de laatste jaren vernieuwd.

De nieuwe examenprogramma’s sluiten nauwer aan op het vervolgonderwijs én op de beroepspraktijk. Ook houden de programma’s sterker dan voorheen rekening met individuele verschillen tussen leerlingen in de keuze van een beroepsopleiding. Verder dragen de examenprogramma’s bij aan een betere organiseerbaarheid van het onderwijs. In 2016 werden de eerste beroepsgerichte vmbo-examens nieuwe stijl afgelegd. 

We ontwikkelden de website www.vernieuwing vmbo en verzorgden de communicatie. 

Onderwijscommunicatie.nu kreeg de opdracht de externe communicatie voor het project te verzorgen.

Voor de  site klik www.vernieuwingvmbo  (nu vervangen door nieuw vmbo)terug

Actueel

180> 235>267>324
Weer groei, nieuwe vwo kern+ klassen! 324 aanmeldingen
lees meer
180> 235>267>324
500+% GROEI VOOR VCH
Campagne> groot succes 500+% groei: 18 >125
lees meer
500+% groei voor VCH
CCK 2X IN DE PERS
Comenius Krimpen groeit 125% in 2 jaar
lees meer
CCK 2x IN DE PERS